НПБ 106-95 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Протипожежні вимоги

Система нормативних документів
Державної протипожежної служби МВС Росії

НОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ
СЛУЖБИ МВС РОСІЇ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ЖИТЛОВІ БУДИНКИ.
Протипожежні вимоги

НПБ 106-95

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ СЛУЖБИ
МВС РОСІЇ

РОЗРОБЛЕНІ, ВНЕСЕНІ ТА до утвердження нормативно-технічним відділом ГУГПС МВС Росії.
ЗАТВЕРДЖЕНО Головним державним інспектором Російської Федерації з пожежного нагляду.
НАДАНО ЧИННОСТІ наказом ГУ ДПС МВС Росії від 20 грудня 1995 N 39.
ДАТА ВВЕДЕННЯ В ДІЮ 1 березня 1996 р
УЗГОДЖЕНІ з Мінбудом Росії (лист від 10.11.94 р N 13/319).
Вводяться вперше.

Ці норми поширюються на проектування одноквартирних и х індивідуальних житлових будинків (в тому числі і котеджів *), а такж е і н індивідуальної житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського чи іншого призначення, пов'язаними з індиві д сексуальної трудовою діяльністю власників цих будинків.

При про е ктірованіі індивідуальних житлових будинків і вбудовано-прибудованих пом е щений тр е Бова н ия, не обумовлені цими нормами, слід виконувати з урахуванням вимог інших нормативних докум е нтов, затв е ржденія в ус т ановленном пір отрута ке.

Норми не поширюються на Проектуванн н ие багатоквартирних житлових будинків, а такж е інвентарних блочно-контейнерних і мобільних будівель.

оформлені е , Розробка і узгодження документації для індивідуального будівництва здійснюються відповідно до РСН 70-88, НПБ 03-93.

1. ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ

1.1. Забудову індивідуальними житловими будинками слід проводити відповідно до генеральних планів населених місць, а при їх відсутності - схемами першочергового будівництва, затвердженими в установл е ному порядку.

1.2. До кожної земельної ділянки індивідуального житлового будинку слід пр е передбачати проїзд.

При влаштуванні проїздів з одностороннім кільцевих движени е м повинні бути пр е дусмотрени роз'єм е здние майданчика через кожні 200 м Ширина проїзної е ї частини 6 м і довжиною 15 м. Довжина тупикових проїздів з розворотного площа д ками в кінці не повинна перевищувати 150 м при ширині проїзної частини 4,2 м.

2. Об'ємно-планувальні І КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ БУДИНКІВ

2.1. Число поверхів індивідуальних житлових будинків I та II ступенів вогнестійкості не регламентується, III ступеня вогнестійкості - не повинно ін е перевищувати 3, ІІІб, IV, V мірою важливо е й вогнестійкості - 2.

_____________

* Котт е дж - індивідуальний (про д ноквартірний) міський чи сільський будинок з п рілегающім до нього ділянкою землі.

жили е будинки заввишки й 4 поверху і більш е допуску е ться про е кт і ровать в населених пунктах, располож е нних в пр е д е лах нормат і вного радіусу в иезда пожежних подразд е л е ванні, їм е чих в бойовому розрахунку автодрабину .

2.2. Дерев'яні крокви і обр е ш е тки покриттів будівель заввишки 3 поверхи та більше повинні мати вогнезахист (фарби, лаки, склади і т.п.).

2.3. У будинках заввишки 3 поверхи і більше ст е ни евакуаційних сходових кліток повинні мати пр е справ ГГН е стійкості ні м е неї 0,75 год і нульову межу распростран е ня вогню.

2.4. У будинках заввишки 3 поверхи і бол е е евакуацію людей з кожного поверху слід передбачати по сходових клітках.

Вихід з житлових приміщень допуску е ться пр е передбачати безпосередньо в сходову кл е тку.

Конструкції внутр е нніх евакуацій н них л е стніц, в тому числ е гвинтових, які повідомляють два поверхи, можуть виконуватися з горючих матеріалів. Ширина, число і ухил цих л е СТН та ц не нормуються.

2.5. В буд і ях заввишки 3 поверхи і бол е е не допускаються облицювання, про до л е йка і забарвлення поверхност е й ст е н л е стнічних кл е ток спалимими матеріалами.

2.6. У першому і цокольному поверхах, а також в прибудовах допускається разм е щать приміщення заг е ств е ного призначення і помещ е ня, пов'язані з індивідуальною трудовою д е ят е льность проживають в зда н ії, за ви е ні е м:

спеціалізованих магазинів будів і тільних матеріалів, магазинів з наличи е м в них вибухопожежонебезпечних вещ е ств і матеріалів;

пр е дпріятій побутового обслуговування, в яких застосовуються л е гковоспламеняющіеся рідини (за ви е ням перукарня і х, мастерск і х по ремонту годинників та взуття).

2.7. Житлові приміщення повинні відділятися від приміщень іншого призначення, в тому числі вбудованих і прибудованих індів і дуальних гаражів-стоянок, протипожежними перегородок і 1-го т і па і протипожежними перекриттями 3-го типу.

2.8. Підвальні приміщення в житлових будинках повинні бути забезпечені виходами безпосередньо назовні. З підвального пом е щ е н і я для зберігання сільгос з продуктів (погреби) допускається не устра і вать такий вихід.

2.9. Вбудовані сауни сл е дме відокремлювати від інших приміщень ж і лого будинку протипожежними перегородками 1-го типу та перекритий і ями 3-го типу.

Парильна повинна бути обладнана піччю заводського виготовлення з автоматичним захистом та відключенням до повного остигання чер е з 8 год безперервної роботи та автоматичним захистом на відключення печі при температур е в сауні 110 ° С.

Для обробки парильної необхідно застосовувати листяні породи д рев е сіни.

допуску е ться розміщення помещ е ний саун в підвальних поверхах при умовах а й і пристрої з них виходу безпосередньо назовні.

3. ОПАЛЕННЯ І ГАЗОС Н АБЖЕНІЕ

3.1. У ж і лих будинках допускається влаштування пічного опалення, камінів і плит для приготування їжі при виконанні протипожежних заходів СНиП 2.04.05-91 *. При влаштуванні в житлових будинках водонагрівачів е лей, виручених і опалювальних печей сл е дме виконувати вимоги СНиП 2.08.01-89 * .

3.2. Генератори теплоти, варильні плити на твердому паливі, газові е водонагрівачі та інші прилади з патрубками для відведення газів слід приєднувати до відокремленим для кожного приладу димоходів.

Газобалонні установки (окремі балони місткістю понад 12 л) для постачання газом кухонних та інших плит повинні розташовуватися в негорючої прибудови е е металевого ящику) у глухого ділянки зовнішньої стіни не ближче 5 м від входу в з дание. Число збережених в прибудові (ящику) балонів не повинна перевищувати трьох.

На кухні допускається встановлювати балон з горючим газом місткістю не більше 12 л.

расстоя н ие від балона до газової плити має бути не мен е е 0,5 м, до радіаторів опалення та печей - 1 м; до топкових дверцят печ е й - 2,0 м.

Чи не допуску е ться установка газових балонів в цокольному або підвальному поверсі, а також в пом е щ ен иях, під якими маються підвали. Двері з приміщень, де встановлені газові прилади, повинні відкриватися назовні.

3.3. Не допускається влаштування вводів газопроводів в житлові будинки через підвальні приміщення.

3.4. При установці газових приладів в будівлях повинні вип про лняться протипожежні вимоги, викладені в СНиП 2.04.08-87 * "Газопостачання".

4. ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ТА ЗВ'ЯЗОК

4.1. Електрообладнання і захист від блискавки житлових будинків слід проектувати згідно з вимогами ПУЕ і РД 34.21.122-87.

4.2. Рекомендується обладнати житлові кімнати, комора е , Гаражі та інші приміщення в житлових будинках автономними автоматичними пожежними сповіщувачами.

5. ВОДОПОСТАЧАННЯ

5.1. Території забудови індивідуальними житловими будинками повинні бути забезпечені протипожежним водопостачанням. При відсутності зовнішніх водопровідних мереж протипожежного водопостачання використовуються природні водні джерела або влаштовуються пожежні водойми. Водойми приймаються за розрахунком, але не менше двох, при радіусі використання їх для пожежогасіння 100 - 200 м (в залежності від наявності мотопомп або автонасосів). Обсяг водойм слід визначати виходячи з розрахункових витрат і тривалості гасіння пожеж, при цьому в кожній водоймі має зберігатися 50% об'єму води на пожежогасіння.

Примітки : 1. Для населення х пунктів ч Ісленьев але стю до 50 чол. пожежні в про доїм допускається не п ре д вбачати.

2. Пожежні водойми слід влаштовувати не для отде л ьно споруджуваних будинків, а д ля групи будівель.

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод