Проекти вертикального планування

Проекти вертикального планування складаються на основі проектів горизонтального планування; відповідно і стадії їх визначаються стадіями, прийнятими для останніх.

Слід зазначити, що питання встановлення проектних стадій для проектів горизонтального планування, особливо встановлення масштабів планів, на основі яких проводиться проектування, на цей момент не можна вважати остаточно вирішеним; відповідно не можна вважати встановленими і стадії, прийняті для складання проектів вертикального планування. Наприклад, генеральний проект Тули складений на основі плану в масштабі 1: 10 000, а генеральний проект Ташкента - на основі плану в масштабі 1: 5000; детальні проекти планування для району капітальної забудови першої черги в містах Коломиї та Люберцях складені на основі плану в масштабі 1: 2000, і по ним здійснюється конкретне будівництво, тоді як по місту Електросталь для району капітальної забудови першої черги і технічний, і робочий проекти забудови складені в масштабі 1: 500; райони ряду інших міст забудовуються по проектам в масштабі 1: 1000 і т. п.

У даній роботі прийняті наступні встановилися в практиці проектно-планувальні стадії:
1) генеральний проект планування, який складається на основі плану в масштабі 1: 5000 на всю територію населеного місця з урахуванням перспектив його розвитку;
2) детальний проект планування, остаточно визначає сітку вулиць населеного місця, червоні лінії кварталів і основи архітектурно-планувального рішення забудови. Як правило, детальні проекти планування складаються на основі плану в масштабі 1: 2000 на вільну або частково забудовану територію, намічувану до забудови або докорінної реконструкції в найближчі роки. Для забудованих районів великих населених місць, де в порядку реконструкції намічаються вибіркове будівництво або місцеві заходи з благоустрою, замість детальних проектів планування можуть складатися на основі плану в масштабі 1: 2000 проекти червоних ліній, завданням яких є встановити лише сітку вулиць і межі кварталів;
3) проект забудови, що складається на основі плану в масштабі 1: 500 і остаточно визначає архітектурно-планувальне рішення вулиць і кварталів або частин їх, де намічається конкретне будівництво. Як окремий випадок, для районів полегшеної забудови, за умови застосування конкретних габаритів будівель, детальний проект планування може поєднуватися з проектом забудови і складатися на основі плану в масштабі 1: 1000.

Стосовно до наведених стадій проектів горизонтального планування можуть бути рекомендовані і стадії проектування вертикального планування, а саме:
1) схема вертикального планування, що складається на основі генерального проекту планування і одночасно з ним в масштабі 1: 5000 для населеного місця в цілому - міста або селища; для невеликих населених місць, з кількістю жителів до 20 тис., зазвичай схема вертикального планування (як і генеральний проект горизонтального планування) складається на основі плану в масштабі 1: 2000;
2) проектні завдання з вертикального планування вулиць і внутрішньоквартальних територій, що складаються на основі детального проекту планування і одночасно з ним в масштабі 1: 2000 для кварталів і вулиць; в разі, якщо горизонтальної плануванням розробляється тільки проект червоних ліній, то на базі його і одночасно з ним складаються проектні завдання з вертикального планування в масштабі 1: 2000 також для одних вулиць в межах червоних ліній;
3) технічний проект вертикального планування вулиць і внутрішньоквартальних територій, що складається на основі проекту забудови і одночасно з ним в масштабі 1: 500. Як окремий випадок, для районів полегшеного будівництва, при суміщенні в одну двох проектно-планувальних стадій, детального проекту планування і проекту забудови, складається спрощений (з меншою деталізацією) технічний проект вертикального планування в масштабі 1: 1000.

Схема вертикального планування

Завданням схеми вертикального планування є забезпечити раціональну ув'язку генерального проекту планування з рельєфом, а також з існуючими і проектовані штучними спорудами (залізничними лініями, мостами і т. П.), І намітити принципи і шляхи висотної організації населеного місця. У порядку виконання цих завдань схема вертикального планування встановлює:
а) загальні технічні умови здійснення основних магістралей міста: їх приблизні ухили, умови перетинання ними залізничних шляхів, річок, ярів та ін. (пристрій мостів і шляхопроводів);
б) загальні умови водовідведення з території міста, як-то: можливість організації поверхневого стоку або необхідність і умови влаштування зливової каналізації;
в) умови освоєння ділянок, що вимагають проведення значних земляних робіт;
г) умови благоустрою берегів річок і ярів;
д) умови здійснення заходів щодо зниження рівня грунтових вод в місцях близького залягання їх до поверхні.

До складу схеми вертикального планування входять наступні графічні і текстові матеріали:
1) план в масштабі 1: 5000 з показанням поздовжніх ухилів і відстаней по осях, основних проектних відміток на перетинах осей і в точках зміни ухилів і з показанням місць значних земляних робіт і їх обсягу;
2) поздовжні профілі по основних вулицях в масштабі 1: 5000;
3) пояснювальна записка.

Проектування схеми вертикального планування в процесі роботи зазвичай підрозділяється на два етапи:

1) попереднє опрацювання висотного рішення окремих ділянок для обгрунтування можливості і доцільності планованого планувального рішення з точки зору ув'язки його з рельєфом;
2) остаточне висотне рішення - власне схема вертикального планування.

Перш ніж приступити до будь-яких проектних робіт, необхідно провести підбір матеріалів та обстеження населеного місця в натурі. Обстеження, в стадії схеми, проводиться в обсязі, необхідному для отримання загального, але чіткого уявлення про характер населеного місця, рельєфі, забудові, благоустрій тощо. Особливо ретельно повинні бути обстежені такі ділянки, як яри, береги річок і т. П. Для найбільш раціональної організації робіт рекомендується складати план проведення обстеження заздалегідь, на основі вивчення планових матеріалів. Однак стандартний рецепт тут дано бути не може, так як умови проведення обстеження в кожному населеному пункті різні. Вельми рекомендується для більш повного вивчення умов і характеру населеного місця, а також з метою економії часу і сил одночасно з обстеженням виробляти і підбір матеріалів. Ясно, що обстеження і підбір матеріалів виробляються не тільки на самому початку робіт, але в міру необхідності і в процесі проектування.

Для здійснення проектування необхідні наступні матеріали, дані і відомості:

а) геодезичний план,
б) характеристика інженерно-геологічних умов,
в) характеристика природних і штучних водотоків і водойм,
г) характеристика забудови, елементів благоустрою та окремих технічних споруд.

Геодезичний план на практиці - зазвичай основа в масштабі 1: 5000, з перетином горизонталей через 1 м, на якій складений генеральний проект планування.

Вивчення інженерно-геологічних умов слід вести в плані врахування їх при загальній висотної організації населеного місця, маючи, наприклад, на увазі, що в районах з близьким до поверхні заляганням грунтових вод не слід робити значних вилучень, а навпаки, доцільніше проектувати підсипання. В умовах близького залягання до поверхні скельних грунтів, по можливості, також не слід робити глибоких виїмок і т. П. У цьому світлі повинні бути вивчені геолого-літологічні карти зі зрізом на глибині. 2 і 3 м, карта глибин залягання ґрунтових вод або карта гідроізогіпс, геологічні профілі в характерних місцях, дані про ділянки, де мають місце зсуви, і нарис, що пояснює графічний матеріал.

При обстеженні і вивченні матеріалів, що характеризують природні та штучні водотоки і водойму и, слід встановити їх режим, головним чином позначки горизонтів води як меженних, так і максимальних, кордони затоплюваних територій і т. П.
Розміщення окремих будинків і споруд, як правило, в схемі не враховується, виявляється лише опорна забудова, що представляє собою капітальні будівлі і споруди, які зберігаються і включаються в проект планування, зокрема, при оформленні основних магістралей.

При виявленні елементів благоустрою повинні бути встановлені вулиці, мають вдосконалені покриття, траси основних колекторів підземних споруд, цінні зелені насадження і т. П.

Висотна характеристика опорних елементів забудови, благоустрою та інженерних споруд зазвичай визначається профілями вулиць, трамвайних та залізничних колій, відмітками підлог і входів в будівлі, відмітками мостів, шляхопроводів і т. П.

При складанні генерального проекту планування одночасно із складанням схеми вертикального планування опрацьовується цілий ряд пояснювальних проект схем, а саме: схема інженерної підготовки території, залізничного транспорту, міського транспорту, каналізації та ін. Рішення кожної з цих схем знаходиться в прямій залежності від рішення схеми висотної організації населеного місця; разом з тим рішення схеми вертикального планування в значній мірі визначається рішенням перерахованих питань. Звідси ясно, що з метою взаємної ув'язки при складанні схеми вертикального планування всі ці питання повинні бути вивчені. В умовах існуючих населених місць також повинні бути вивчені складені раніше проекти вертикального планування вулиць, доріг, мостів, шляхопроводів, набережних, регулювання водних проток і т. П.

Як зазначено вище, призначення схеми вертикального планування на першому етапі полягає в тому, щоб в процесі опрацювання генерального проекту планування допомогти знайти рішення, найбільш раціонально враховує умови рельєфу. Очевидно, чим простіше природні умови, чим менше за розмірами саме населене місце, тим менша питома вага має перший етап; навпаки, чим складніше умови, чим більше населене місце і чим більше воно насичене інженерними спорудами, тим актуальнішим стає питання своєчасного і всебічного врахування умов рельєфу 'і висотної організації території.

Стандартного методу проектування на першому етапі дано бути не може, проте у всіх випадках можна рекомендувати наступне:

1) встановлення, на основі обстеження на місці і підбору матеріалів, специфіки об'єкта, технічних і економічних умов здійснення будівництва;
2) графічний аналіз рельєфу на основі плану:
а) умови відведення зливових і талих вод по поверхні (тальвеги, вододіли, водоприймачі),
б) районування території за рельєфом з виділенням ділянок, що мають ухили більше 6% і менше 0,3%,
в) виявлення ділянок, найбільш зручних для пристрою шляхопроводів і мостів;
3) перевірка відповідності архітектурно-планувального рішення з рельєфом і внесення належних корективів в плані, а саме:
а) аналіз проектно-планувальних побудов безпосередньо на основі самого плану,
б) побудова профілів і розрізів по магістральним вулицям, які мають особливо складний рельєф, і в місцях проектованих шляхопроводів і мостів,
в) приблизний підрахунок обсягів землі в місцях, де можна очікувати значних земляних робіт (підсипка заплавних територій, пристрій тунелів, засипка ярів, земля з котлованів капітальної забудови і т. п.), з виявленням резервів для отримання відсутньої землі і розміщення надлишків її.

Аналізуючи проектно-планувальне рішення, необхідно мати на увазі також наступне:

1. В умовах гористого рельєфу з ухилами більше 6% не слід давати жорстких архітектурно-планувальних рішень з прямокутною сіткою вулиць, так як в цьому випадку ухили вулиць будуть перевищувати допустимі в транспортному відношенні, а організація внутрішньо квартальних територій потребують складного терасування і т. Д.
На рис. 1 наведені три варіанти (А, Б і В) рішення схеми на крутому рельєфі. Варіант А передбачає найкоротший зв'язок існуючої частини (заштриховані квартали) з проектованим центром; в цьому випадку ухили по основних вулицях перевершують допустимі, доходячи до 17%, так як всі вони запроектовані перпендикулярно горизонталях. При варіанті Б вулиці, що з'єднують існуючі квартали з центром, запроектовані з урахуванням рельєфу, т. Е. Під кутом близько 45 ° до горизонталях, що кілька подовжує протяг їх (на 100 - 150 м) в порівнянні з варіантом А; в той же час ухили по ним не перевищують 9 - 10% що для невеликих селищ є вже допустимим. Варіант В вирішує ту саму ділянку з таким напрямком зв'язують магістралей, при якому відстань від існуючих кварталів до центру збільшується майже вдвічі, але зате ухили по ним не перевищують 6%, т. Е. Безумовно допустимі для всіх населених місць.
2. Не слід проектувати довгих вулиць паралельно одній горизонталі, особливо в умовах слабо вираженого рельєфу, так як це погіршить умови поверхневого водовідведення.
В умовах пересеченного рельєфу найбільш бажано трассіровать вулиці по тальвегах. На рис. 2 приведені два варіанти розташування магістралей і кварталів на пересіченому рельєфі. На фіг. 1 магістраль А - Б проходить по тальвегу, і з прилеглих до неї кварталів забезпечений стік вод на неї. На фіг. 2 магістраль А - Б проходить поруч з тальвегом, перетинаючи вершину його; відповідно в кварталах 1, 2 і 3 заштрихована частина площі випадає з забудовується і повинна бути відведена під зелені насадження почасти через крутизни схилів, почасти ж через необхідність пропуску по ній водовідвідного лотка або канави. Магістраль В - Г (на перетині з тальвегом (фіг. 2) вимагає або створення перепускного лотка значного перетину з мостом через нього, або дамби з пропуском води трубою. У цьому випадку квартали 1 і 2 виявляться заниженими по відношенню до магістралі В - Г.
3. Вулиці значної ширини, особливо великого транспортного значення, слід намічати таким чином, щоб поперечний їх профіль в природних умовах був більш-менш горизонтальний, так як в умовах пропуску вулиці по косогору при вирівнюванні її виникає велика кількість земляних робіт; крім того, поперечний профіль вимагає асиметричного рішення, ускладнюється ув'язка з прилеглими кварталами і ускладнюється організація перехресть.

На рис. 3 наведені два варіанти: 1) на фіг. 1 магістраль А - Б проходить по рельєфу таким чином, що існуючий поперечний її профіль майже горизонтальний; отже, при оформленні діаметра в натурі земляні роботи будуть незначні; вулиця В - Г, навіть при невеликій ширині, має різницю висот в поперечнику близько 1,0 м, відповідно до чого будуть потрібні врізка на 0,5 м одного боку вулиці і така ж насип інший, або асиметричне рішення діаметра; 2) на фіг. 2 Магістраль А - Б проходить по косогору з різницею в оцінках природного діаметра порядку 2,0 м. У разі надання їй транспортного значення і пропуску по ній трамвая майже неминучі земляні роботи +1,0 м по всій її ширині. У разі організації магістралі як бульвару можливо асиметричне рішення діаметра, проте і в цьому випадку земляні роботи неминучі, хоча не в такому розмірі, як в першому випадку.
Мал. 1. Три варіанти вирішення схеми на крутому рельєфі


Мал. 2. Розташування магістралей і кварталів на пересіченому рельєфі


Мал. 3. Магістраль, що проходить уздовж (фіг. 1) і поперек (фіг. 2) горизонталей
Мал 5. Мости через річки слід намічати на прямих ділянках водотоку, так як перетин по прямій зменшує довжину споруди, забезпечує видимість на підходах і є найбільш економічним Пристрій моста на кривій в умовах несудноплавних річок викликає подорожчання будівництва, а на судноплавних річках може виявитися взагалі неприпустимим. Мости чи дамби при перетині вулицями ярів також найбільш доцільно намічати під прямим кутом до осі яру. При розміщенні мостів необхідно враховувати можливість здійснення розв'язки мостових переходів з пересічними проїздами в одному або в двох рівнях.


Мал. 4. Шляхопровід з пропуском вулиці над залізницею

Мал
Мал. 5. Шляхопровід з пропуском вулиці під залізницею

6 6. Пристрій шляхопроводів через залізничні колії найбільш доцільно в місцях, де ці шляхи проходять по насипу або у виїмці, причому чим більше насип або виїмка по відношенню до прилеглої території, тим простіше і зручніше може бути вирішено питання влаштування шляхопроводу, і навпаки, чим ближче отметка железнодорожной линии к поверхности близлежащих улиц и кварталов, тем длиннее будут подходы к сооружению и тем сложнее будет решение путепровода (рис. 4 и 5).

Після того як встановлено найбільш доцільне рішення генерального проекту планування і зокрема мережу головних магістралей і вулиць, починається другий етап проектування - остаточна ув'язка планувального рішення з рельєфом і уточнення власне висотної організації населеного місця. Порядок виконання цієї частини роботи може бути рекомендований наступний.
1. На геодезичний план наноситься генеральний проект планування. Вулиці, якими передбачається проектирование поздовжніх профілів, нумеруються і по їх осях обчислюються (шляхом інтерполяції між горизонталями) позначки існуючого рельєфу в місцях їх перетину і на поворотах (мал. 6).
Мал. 6. Нумерація вулиць і обчислення позначок по осях

2 2. Складаються поздовжні профілі по осях намічених основних вулиць, за планом в горизонталях (рис. 7, фіг. А та Б). В умовах існуючих населених місць, де відповідно до правил зйомки і складання гео дезіческіх планів рельєф в межах вулиці не показаний, для складання поздовжніх профілів їх можуть бути використані наступні методи: якщо загальний характер вулиці не відрізняється від рельєфу навколишньої території або відрізняється від нього незначно , поздовжні профілі складаються на основі плану в горизонталях, причому на території вулиць останні проводяться умовно, стосовно рельєфу суміжних територій.
Мал. 7, Складання поздовжнього профілю за даними плану

Якщо існуюча вулиця проходить в умовах, що різко відрізняються від рельєфу прилеглих до неї кварталів (у виїмці або по насипу), виникає необхідність використовувати нівелірні профілі Якщо існуюча вулиця проходить в умовах, що різко відрізняються від рельєфу прилеглих до неї кварталів (у виїмці або по насипу), виникає необхідність використовувати нівелірні профілі. У більшості випадків такі профілі є в містах майже по всіх значних вулицях, зазвичай в масштабах від 1: 2000 до 1: 500. Наявні нівелірні профілі, стосовно масштабу проектного рішення, повинні бути пересоставлени в масштабі 1: 5000. Щоб не оснащувати їх зайвими відмітками, не слід переносити всі позначки з великого масштабу, а потрібно вибирати тільки основні точки, що характеризують рельєф поздовжніх профілів вулиць.

Мал. 8. Складання поздовжнього профілю по горизонталях і по нівелірних даними

У цьому випадку, крім поздовжніх профілів, бажано мати і поперечники, взяті через 200 - 300 м У цьому випадку, крім поздовжніх профілів, бажано мати і поперечники, взяті через 200 - 300 м. Поперечники при проектуванні дозволять судити про висотному співвідношенні вулиці до прилеглої території та відповідно - про найбільш вигідному висотному вирішенні поздовжнього профілю. Слід зазначити, що нівелірні поздовжні профілі вулиць також бувають необхідні при складанні схеми вертикального планування в умовах міст з дуже слабо вираженим рельєфом. У цьому випадку нівелірний поздовжній профіль існуючої вулиці дає можливість судити про мікрорельєфі її і відповідно полегшує завдання вибору напрямку водовідведення.

На рис. 8, фіг. а видно, що поздовжній профіль, побудований по горизонталях плану, має всього лише одну позначку 121,0 на всьому протязі, т. е. є горизонтальним, тоді як на нивелирном профілі (фіг. б) коливання відміток одно 121,36 - 120, 78 = 0,58 м, т. е. є явний ухил 0,0034 від осі А до осі Б; отже, при проектуванні водовідведення може бути направлений відповідно до цього ухилом.


Мал. 9. Напрямок ухилів і водовідведення по вулицях

Вибір одного з наведених методів і виявлення або необхідності використовувати нівелірні профілі, або можливості обходитися без них може бути вироблено на основі детального обстеження сумнівних ділянок в натурі і ретельного вивчення геодезичного плану Вибір одного з наведених методів і виявлення або необхідності використовувати нівелірні профілі, або можливості обходитися без них може бути вироблено на основі детального обстеження сумнівних ділянок в натурі і ретельного вивчення геодезичного плану. Якщо при рекогносцирувальної обстеженні виявляться існуючі вулиці з особливо складним рельєфом, профіль яких по горизонталях складений бути не може, а готового нивелирного профілю немає, слід потурбуватися нівелюванням.

3. На основі плану в горизонталях, а в разі необхідності - на основі нівелювання профілів, намічаються приблизні напрямки ухилів і напрямок водовідведення по вулицях (рис. 9).
Остаточне проектне рішення (ухили, відстані, позначки) з профілів переноситься на план, проектні відмітки виписуються в місцях перелому профілю і перетину осей. На ділянках шляхопроводів і мостів, внаслідок неможливості по графічним умов винести на план висотне вирішення повністю, проектні дані показують лише в місцях підходів.
Мал. 10. Нанесення проектного рішення на план

6 6. В умовах складного рельєфу (плоского або має круті схили) на додаток до профілів по головних магістралях дається рішення в план по другорядним вулицях, котоpoe більш повно висвітлює умови водовідведення та висотне рішення по місту в цілому. На плані виписуються ті ж елементи: ухили, відстані, червоні і чорні позначки в місцях зміни схилів. При графічному оформленні креслення слід показувати різними умовними знаками рішення проведені за профілями і за планом (рис. 10).
7. Виявляються контури ділянок, що вимагають значної підсипання або зрізки. Підраховуються обсяги суцільних земляних робіт на ділянках пристрою шляхопроводів, мостів і підходів до них на дамбах, на ділянках вулиць, де в середньому висота виїмки або насипу перевищує 0,5 м, і т. Д. Крім того, підраховується кількість землі, яке буде отримано з котлованів капітальних будівель з підвалами. По окремих елементах підрахунок земляних робіт проводиться таким чином: на ділянках вулиць, де робочі позначки перевищують 0,5 м, підрахунок проводиться по поздовжніх профілів; на ділянках суцільний підсипання або зрізки при робочих відмітках більше 0,5 м підрахунок проводиться за способом квадратів. Обсяг землі з котлованів будівель підраховується шляхом перемноження площі, зайнятої капітальної забудовою, на середню глибину котловану. Площа капітальної забудови приймається за даними генерального проекту планування (відсоток забудови). На основі підрахунку обсягів по окремих елементах складається відомість земляних робіт .

Їв. пошта: [email protected]

Телефон: +7 (495) 721-50-53

Веб-сайт: www.avnstroy.ru

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод