Система стандартів безпеки праці. Металеві щогли і башти радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки. ОСТ45.091.350-91

Введено в дію

директивним листом організації

від 17 червня 1991 N 3/72/1962

Дата введення -

1 листопада 1991 року


ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ


1. Введено в дію директивним листом організації від 17.06.91 N 3/72/1362.

2. З нами.

3. Термін першої перевірки 1996 р періодичність перевірки - 5 років.

4. Натомість ОСТ 45.27-84.

5. Довідкові нормативно-технічні документи

---------------------------------- T --------------- --------------- ¬

| Позначення НТД, на який | Номер пункту, підпункту, |

| Дана посилання | перерахування, додатки |

+ --------------------------------- + --------------- --------------- +

| ГОСТ 12.1.019-79 | 4.3.1 |

| ГОСТ 12.2.007.0-75 | 4.1.6 |

| ГОСТ 12.2.007.2-75 | 4.1.6 |

| ГОСТ 12.2.007.6-75 | 4.1.6 |

| ГОСТ 12.2.007.13-88 | 4.1.6 |

| ГОСТ 12.3.019-80 | 4.3.1 |

| ГОСТ 433-73 | 4.1.5 |

| ГОСТ 6323-79 | 4.1.5 |

| ГОСТ 8045-82 | 4.1.5 |

| ГОСТ 12434-83 | 4.1.5 |

| ГОСТ 15150-69 | 3.1.10 |

| ГОСТ 16442-80 | 4.1.5 |

| ГОСТ 19294-84 | 4.1.5 |

| ГОСТ 26887-86 | 2.2.5 |

| РД 34.21.122-87 | 4.2.3 |

| ТУ 16-705.456-87 | 4.1.5 |

L --------------------------------- + --------------- ----------------

Цей стандарт поширюється на металеві щогли і вежі, що застосовуються в якості стаціонарних антенних опор і антен-щогл радіопідприємств. Стандарт встановлює вимоги при проектуванні, що забезпечують безпеку праці обслуговуючого персоналу при роботі на металевих антенних опорах.

Вимоги безпеки персоналу при обслуговуванні металевих щогл і веж відносяться до конструктивних рішень опор, електроустаткування, від блискавки, елементам високочастотних вузлів антенно-фідерних пристроїв, а також до всіх видів підйомних пристроїв (ПУ), призначених для підйому обслуговуючого персоналу на опори.

Пояснення термінів, що застосовуються в стандарті, наведені в Додатку.


1. Загальні вимоги до опори


1.1. Антенні опори (щогли і вежі) повинні бути забезпечені елементами і пристроями, що забезпечують обслуговуючому персоналу безпеку підйому на опору і спуску з неї. До антен, механізмів, електрообладнання та інших пристроїв, розташованим на опорі і вимагає обслуговування, повинен бути забезпечений безпечний доступ з сходів, площадок, люльки ПУ або кабіни підйомника.

1.2. Все антенні опори незалежно від висоти (крім опор зі стороною грані або діаметром 700 мм і менше) повинні мати сходи.

Антенні опори зі стороною грані або діаметром 700 мм і менше, в яких конструктивно неможливо розмістити сходи, незалежно від висоти повинні бути забезпечені ПУ спрощеної конструкції для підйому людей, інструментів і матеріалів (без напрямних пристроїв з люлькою).

1.3. Антенні опори висотою понад 160 м крім сходів повинні бути оснащені ПУ, відповідними вимогам "Правил будови і безпечної експлуатації вантажопідіймальних кранів", затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 30.12.69.

1.4. Антенні опори, на яких апаратура розташована в кабінах на висоті понад 10 м, повинні бути обладнані ліфтами, що відповідають вимогам "Правил будови і безпечної експлуатації ліфтів", затверджених Держгіртехнаглядом СРСР від 26.01.71.

1.5. Антени-щогли з відтяжками, секціонованими ізоляторами і антенні опори з підвішеними до них антенними полотнами, експлуатованими без спуску на землю, повинні бути забезпечені ПУ, що забезпечують безпечний доступ до вузлів конструкції або обладнання, канатів і ізоляторів відтяжок, вузлів антенних полотен.

1.6. Матеріали для елементів і з'єднань металевих конструкцій сходів, площадок, огорож, а також елементів, до яких прикріплюються ПУ, повинні відповідати СНиП II-23-81 "Сталеві конструкції", затвердженим Постановою Держбуду СРСР від 14.08.81 N 144, та СНиП 2.03. 06-85 "Алюмінієві конструкції", затвердженим Постановою Держбуду СРСР від 2.10.85 N 167.

1.7. Якість виготовлення і монтажу металевих конструкцій сходів, площадок, огорож і елементів прикріплення ПУ має відповідати вимогам СНиП III-18-75 "Металеві конструкції. Правила виробництва і приймання робіт", затвердженим Постановою Держбуду СРСР від 20.10.75 N 181, та СНиП 3.03. 01-87 "Несучі та огороджувальні конструкції", затвердженим Постановою Держбуду СРСР від 04.12.87 N 280.

1.8. Розміри отворів в металоконструкціях споруд повинні забезпечувати проходження через них нероз'ємних елементів обладнання і механізмів. Величина зазору в світлі між габаритними розмірами елемента і конструкцією прорізу повинна становити не менше 100 мм з кожного боку (при відсутності спеціальних технічних вимог).

1.9. Електробезпека антенних опор забезпечується виконанням вимог до їх світлоогородження, внутрішньому освітленню, електроживлення елементів підігріву гермовставок антен, електроінструменту та іншого електрообладнання, від блискавки, елементам високочастотних вузлів антенно-фідерних пристроїв.


2. ВИМОГИ ДО сходи і майданчики ОПОР


2.1. Розрахунок елементів сходів і майданчиків

При розробці сходів і майданчиків розрахунок їх елементів повинен проводитися з урахуванням:

коефіцієнта надійності за навантаженням на настил від людей і матеріалів - 1,2;

коефіцієнта надійності за навантаженням на настил від власної маси елементів - 1,1;

коефіцієнтів надійності за призначенням конструкцій:

для підвісок із сталевих канатів - 7;

для стрижневих підвісок - 4;

коефіцієнтів умов роботи:

при розрахунку стійок на стійкість - 0,7;

при розрахунках перил огорожі - 1,5.

2.2. сходи

2.2.1. Вертикальні сходи, сходи з кутом нахилу до горизонту понад 75 ° повинні бути шириною не менше 0,45 м і мати ступені з круглої сталі діаметром не менше 20 мм, що витримують вертикальну зосереджене навантаження 1350 Н (135 кгс) з відстанню між сходинками не більше 0 , 35 м.

2.2.2. Вертикальні сходи, сходи з кутом нахилу до горизонту понад 75 ° при висоті більше 5 м повинні мати, починаючи з висоти 3 м, огородження у вигляді дуг. Дуги повинні бути розташовані на відстані не більше 0,8 м одна від одної і з'єднуватися між собою не менше ніж трьома поздовжніми стрижнями з круглої або смугової сталі. Відстань від сходів до дуги має бути від 0,7 до 0,8 м і більше при радіусі дуги 0,3 - 0,4 м.

Огорожа сходів не потрібно, якщо сходи проходять всередині гратчастої стовбура з базою не більше 0,9 м при квадратному перерізі і не більше 1,35 м при трикутному перетині стовбура, а також всередині опори з труби діаметром не більше 1,22 м; при цьому відстань від сходів до огороджувальних конструкцій ствола не повинно перевищувати 1,0 м.

2.2.3. Конструкція вертикальних сходів, сходів при куті нахилу до горизонту понад 75 ° і довжині між точками закріплення більше 3 м повинна забезпечувати можливість їх натягу.

2.2.4. Сходи з кутом нахилу до горизонту 75 ° і менше повинні бути шириною не менше 0,6 м і мати плоскі ступені зі сталевих рифлених або гладких листів з наплавленим рельєфом або ступені, виконані з трьох стрижнів діаметром не менше 18 мм і з кроком по висоті не більше 250 мм. Сходи повинні мати вертикальне огородження у вигляді поручня і стійок, які повинні витримувати горизонтальне зосереджене навантаження 800 Н (80 кгс).

2.2.5. Конструкція переносних драбин повинна відповідати ГОСТ 26887. Верхні кінці переносних драбин повинні фіксуватися на конструктивних елементах щогл за допомогою болтів і скоб.

2.2.6. При висоті сходів більше 10 м повинні бути влаштовані майданчики для відпочинку через кожні 6 - 8 м. В окремих випадках, за технологічними або конструктивних міркувань, допускається влаштування майданчиків для відпочинку з прольотом (кроком) 10 м, але не більше 20 м. У цьому випадку повинні бути встановлені паралельно тятиві сходи два направляючих прутка діаметром 20 мм для почергового закріплення карабінів запобіжного пояса. Закріплення прутків має проводитися не більше ніж через 4 м в шаховому порядку.

В опорах з труби діаметром не більше 1,22 м допускається влаштування майданчиків для відпочинку з кроком до 12 м, при цьому через кожні три прольоту, але не більше ніж через 36 м, труби повинні мати суцільне перекриття з пристроєм люка розмірами не менше 0, 5 х 0,5 м. Люки повинні бути з легкими і зручно відкриваються вгору кришками.

2.2.7. Сходи, які через обмежені внутрішніх розмірів стовбура опори не можуть бути забезпечені майданчиками для відпочинку, повинні бути забезпечені відкидними площадками, які перекривають перетин сходи не менше ніж на 50%, і пристосуваннями для фіксації їх у відкритому і закритому положеннях.

2.3. майданчики

2.3.1. Майданчики для відпочинку або обслуговування технологічного обладнання повинні бути розмірами не менше 0,5 х 0,5 м з огорожею висотою не менше 1,1 м. Число стрижнів огорожі, паралельних майданчику, повинно бути не менше трьох (включаючи поручень) з відстанями від настилу майданчики 0,1; 0,5 і 1,1 м.

У ґратчастих стовбурах щогл з базою 1,35 м і менше допускається огородження з двох стержнів з відстанями від настилу площадки 0,2 і 1,1 м.

Огорожа по конструктивному виконанню повинно відповідати вимогам п. 2.2.4.

2.3.2. Настил майданчиків виконується зі сталевих рифлених, гофрованих або перфорованих листів з отворами діаметром не більше 20 мм.

2.3.3. Перехідні площадки, площадки на траверсах і реях з настилом з листової сталі повинні мати поздовжній ухил не більше 20%. При ухилі 20 - 40% поперек настилу повинні бути приварені ребра або прутки висотою (діаметром) від 20 до 40 мм. При ухилі більше 40% майданчика повинні виконуватися зі ступенями, конструкція яких вказана в п. 2.2.4.

2.3.4. Отвори для пропуску канатів в майданчиках повинні бути діаметром не більше 100 мм без гострих кромок.


3. ВИМОГИ ДО ПУ


3.1. загальні положення

3.1.1. ПУ має забезпечувати експлуатаційного персоналу безпечний доступ до місць проведення робіт на антенних спорудах.

Умови безпечної експлуатації повинні бути визначені організацією - розробником обладнання.

Конструкція ПУ повинна забезпечувати при аварійній ситуації безпечний спуск людей з робочого положення.

3.1.2. При розробці ПУ розрахунок канатної системи проводиться виходячи з нормативної швидкості вітру 12 м / с (на висоті 10 м над рівнем землі). Розрахунок на дію сейсмічного навантаження не проводиться.

3.1.3. При визначенні вантажопідйомності кабіни (люльки) маса однієї людини приймається рівною 800 Н (80 кгс).

Для забезпечення безпечного підйому і переміщення кабіни (люльки) за допомогою електроприводу повинні передбачатися гнучкі або жорсткі направляючі. Кількість і тип напрямних визначаються при проектуванні.

Допускається проектування ПУ без напрямних при підйомі кабіни (люльки) зі швидкістю до 20 м / хв.

3.1.4. Розробка вузлів і деталей несучих елементів ПУ повинна виконуватися з урахуванням коефіцієнта надійності не менше 5, а для інших елементів - не менше 2.

Коефіцієнт запасу міцності при розробці канатних елементів повинна бути не менше:

для тягових і піднімальних - 9,0;

для несучих (похилих і горизонтальних) - 5,0;

для всіх інших - 3,3.

3.1.5. Розрахунок зусиль в канатних елементах ПУ виконується за нормативними навантажень. Сили інерції і гальмівні зусилля, що передаються на канаті від спрацьовування уловлювача кабіни (люльки), не враховуються.

3.1.6. Натяг напрямних і несучих канатів повинно здійснюватися натягачами.

3.1.7. Кінці канатів заливаються під втулки або заплітають. Допускається закріплення кінців канатів за допомогою затискачів, при цьому кількість їх приймається за розрахунком, але не менше 3. Зрощення канатів не допускається.

3.1.8. В якості несучих, тягових і вантажних канатів повинні використовуватися багатосталкові розкручуються сталеві канати з органічним сердечником. Для стаціонарних несучих канатів повинні використовуватися канати зі сталевим сердечником.

3.1.9. Сталеві канати повинні виготовлятися з оцинкованого дроту. У переставних пристроях допускається використання канатів з неоцинкованої дроту.

3.1.10. Вузли й елементи ПУ повинні виготовлятись в кліматичному виконанні У (для районів з помірним кліматом) і ХЛ (для районів з холодним кліматом) по ГОСТ 15150.

3.1.11. Технічна документація на ПУ повинна включати порядок проведення приймальних випробувань (приймально-здавальних і періодичних).

3.2. Барабани та блоки

3.2.1. діаметр блоку, огинає сталевим канатом, повинен бути:

при ручному приводі - не менше 16 діаметрів каната;

при машинному приводі - не менше 25 діаметрів каната.

Допускається приймати діаметр барабана на 15% менше зазначених розмірів.

Діаметр зрівняльного або відхиляє блоку може бути зменшена на 20%.

3.2.2. Канатоємкість барабана багатошарової навивки повинна бути такою, щоб при змотуванні на барабані залишалося не менше півтора витків каната.

3.2.3. Барабани повинні мати з обох сторін реборди, які повинні підніматися над верхнім шаром каната не менше ніж на два діаметра каната при повному заповненні барабана.

3.2.4. Блоки для ПУ з електроприводом повинні бути на підшипниках кочення; для ПУ з ручним приводом допускається застосовувати блоки на підшипниках ковзання. Блоки повинні бути забезпечені пристроями, які виключають можливість випадання каната з рівчака блока.

3.2.5. На ділянці від верхнього вантажного блоку до нижнього відвідного блоку маса збігає нитки підйомного каната повинна бути меншою за масу порожній люльки не менше ніж на 10%.

3.3. Рухома частина ПУ

3.3.1 .. Люльки, в яких люди переміщаються і працюють стоячи, повинні мати поручневе огородження висотою не менше 1,2 м з відстанями між горизонтальними елементами не більше 0,3 м. Пол люльки повинен мати по периметру бортик висотою 0,1 м . Пристрій дверей в колисці забороняється.

3.3.2. Огорожа кабіни повинна бути суцільною і виконано з вогнетривкого матеріалу. Двері кабіни повинні бути відкриваються всередину або розсувними з запором, що виключає мимовільне відкривання дверей. Стельове перекриття кабіни повинне витримувати навантаження, що відповідає масі двох чоловік.

3.3.3. Корисна площа підлоги кабіни або люльки повинна становити не менше 0,25 кв. м на одну людину.

3.3.4. На кабіні або колисці повинна бути табличка із зазначенням допустимого вантажопідйомності (число людей або маса вантажу).

3.3.5. Кабіни, платформи і люльки, що переміщаються по напрямних або несучим канатів, повинні бути обладнані уловлювачами автоматичної дії. Уловлювачі повинен забезпечувати зависання кабіни (люльки) на направляющем або несе канаті при обриві підйомного каната.

3.3.6. Електролебідка повинна бути обладнана колодковим гальмом, автоматично діючим при відключенні двигуна. Зв'язок вала електродвигуна з валом барабана має здійснюватися за допомогою зубчастої або черв'ячної передачі, що виключає можливість від'єднання барабана від електродвигуна і гальма.

Конструкція гальма повинна забезпечувати коефіцієнт запасу гальмування не менше 2,0.

3.3.7. Ручна лебідка повинна бути оснащена автоматично діючим дисковим вантажоупорним гальмом.

3.4. елементи управління

3.4.1. Для забезпечення кращої видимості управління електролебідкою може здійснюватися дистанційно за допомогою виносного пульта на гнучкому кабелі.

3.4.2. Управління електролебідкою має здійснюватися шляхом безперервного натискання на одну з двох кнопок (підйому або спуску). При відпуску кнопки електропривод повинен виключатися.

3.4.3. Для екстреного знеструмлення електролебідок ПУ повинна передбачатися установка ящиків з однофідерного рубильниками, розташованими біля пульта управління електролебідкою.


4. ВИМОГИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ До антенних опор


4.1. Світлоогородження, внутрішнє освітлення, електроживлення елементів підігріву гермовставок антен, електроінструменту та іншого електрообладнання

4.1.1. Світлоогородження, внутрішнє освітлення, електроживлення елементів підігріву гермовставок антен, електроінструменту та іншого електрообладнання повинні відповідати "Правилам технічної експлуатації електроустановок споживачів" і "Правилами техніки безпеки при експлуатації електроустановок споживачів", затвердженого Головдерженергонагляд від 21.12.84.

4.1.2. Внутрішнє освітлення виконується у антенних опор, що мають непрозорі суцільностінчатих поверхні, внутрішні розміри яких дозволяють верхолазам переміщатися всередині антеною опори і при необхідності виконувати роботи.

Найменша освітленість на майданчиках обслуговування світильників світлоогородження та іншого обладнання повинна бути не менше 10 лк, а на інших майданчиках і сходинках сходів - не менше 0,5 лк, що має забезпечуватися при використанні ламп розжарювання.

4.1.3. Конструкції для прокладки кабелів і проводів по антенним опор для електроживлення елементів підігріву гермовставок антен, інструменту та іншого електрообладнання повинні мати електричний зв'язок з конструкціями опор, виконану зварюванням.

У разі прокладання кабелів и проводів напругою понад 42 В, конструкції опор повінні мати металевий зв'язок Із захисних заземлення або занулення. Антенні опори, ізольовані від землі, повинні мати роз'єднувачі, що дозволяють при необхідності заземлювати ці споруди.

4.1.4. Світильники світлоогородження опор повинні розташовуватися в доступних місцях, щоб лампи можна було замінювати зі сходів або майданчика (за винятком опор перетином 700 мм і менше, для яких зміна ламп дозволяється з люльки).

4.1.5. При проектуванні повинні застосовуватися вироби та апарати, величина опору ізоляції яких відповідає вказаній у:

ГОСТ 8045 - для світильників напругою 220 В;

ГОСТ 19294 - для понижуючих трансформаторів напругою 380/42 В;

ГОСТ 16442 - для силових кабелів з пластмасовою ізоляцією;

ГОСТ 433 - для силових кабелів з гумовою ізоляцією;

ГОСТ 6323 - для електропроводок з пластмасовою ізоляцією;

ТУ 16-705.456 - для електропроводок з гумовою ізоляцією;

ГОСТ 12434 - для комутаційних апаратів.

4.1.6. При проектуванні повинні застосовуватися вироби та апарати, конструктивне виконання яких в частині вимог безпеки відповідає:

ГОСТ 12.2.007.13 - для світильників світлоогородження і штепсельних розеток;

ГОСТ 12.2.007.2 - для понижуючих трансформаторів;

ГОСТ 12.2.007.6 - для комутаційних апаратів;

ГОСТ 12.2.007.0 - для кабелів.

4.2. блискавкозахист

4.2.1. Блискавкозахист для металевих антенних опор повинна задовольняти вимогам "Інструкції з проектування блискавкозахисту радіооб'ектов" ВСН-1-77 Мінзв'язку СРСР, затвердженої Міністерством зв'язку СРСР від 27.04.77.

4.2.2. Величина імпульсного опору заземлення металевих опор повинна бути не більше 20 Ом, а відтяжок - не більше 50 Ом.

4.2.3. Матеріал токоотводов і заземлювачів, їх конструктивне виконання і мінімальний переріз повинні відповідати вимогам РД 34.21.122 "Інструкція по влаштуванню блискавкозахисту будівель і споруд", затвердженого Головтехуправлінням Міненерго СРСР від 12.10.87.

4.3. Елементи антенно-фідерних пристроїв щогл і веж

4.3.1. Конструктивні рішення антенно-фідерних пристроїв, якість їх монтажу, налагодження, випробування і вимірювання на електробезпека повинні відповідати вимогам ГОСТ 12.1.109 і ГОСТ 12.3.019.

4.3.2. Відстань від проводів фідера до поверхні землі має бути не менше 3 м, для районів зі сніговим покривом завтовшки понад 1 м - не менше 4 м.

4.3.3. В антенних опорах, підтримуваних відтягненнями, секціонованими ізоляторами, довжина секції відтягнення визначається нормативно-технічною документацією на антену, електричною міцністю ізоляторів і мінімальною довжиною хвилі.

4.3.4. Високочастотний заземлення середньохвильових і довгохвильових антен повинен бути з'єднаний з заземлювачами захисного заземлення технічного будівлі.

4.3.5. Підстави антен-щогл, ізольованих від землі, повинні бути обнесені огорожею висотою не менше 1,5 м з закриваються хвірткою і относом огорожі від струмопровідних елементів на відстань не менше 3 м.

4.3.6. Електричне обладнання, яке встановлюється на опорах радіомовних центрів, має бути екрановано. На період монтажу і роботи ПУ і системи технічного обслуговування із застосуванням сталевих канатів на антенних системах передавальних радіоцентрів всі передавачі повинні бути відключені. При роботі передавального центру все канатні елементи системи обслуговування повинні бути демонтовані.


додаток

довідкове


ТЕРМІНИ І ПОЯСНЕННЯ


-------------------------- T ----------------------- --------------- ¬

| Термін | Пояснення |

+ ------------------------- + ----------------------- --------------- +

| Підйомний пристрій (ПУ) | Пристрій, призначений для пере- |

| | Ня людей з інструментом і мате- |

| | Ріалами по висоті і фронту антенних |

| | Споруд при їх монтажі та обслугову- |

| | Дження |

| Кабіна ліфта | Підвісна конструкція закритого типу, |

| | Закріплена на гнучкій підвісці, з пе- |

| | Ремещаться по висоті робочим місцем |

| Кабіна підйомника | Конструкція закритого типу з перемеща- |

| | Емим по висоті робочим місцем |

| Люлька | Підвісна конструкція напіввідчиненого |

| | Типу, закріплена на гнучкій підвісці, |

| | З переміщуються по висоті і фронту |

| | Робочим місцем |

| Платформа | Підвісна конструкція відкритого типу, |

| | Закріплена на декількох гнучких під- |

| | Вагомі, з переміщуються по висоті ня |

| | Чим місцем |

| Несучий канат | Канат, призначений для переміщення |

| | По ньому підвісної конструкції (люльки) |

| Вантажний канат | Канат, призначений для переміщення |

| | Підвісної конструкції по висоті |

| Тяговий канат | Канат, призначений для переміщення |

| | Підвісної конструкції по похилому і |

| | Горизонтальному несучим канатів |

| Стаціонарне ПУ | Пристрій, що встановлюється стаціонарному |

| | Але у місця ведення робіт |

| Переставними ПУ | Пристрій, що встановлюється тільки на |

| | Період ведення робіт |

| Зрівняльний блок | Блок, призначений для вирівнювання |

| | Зусиль в канатах поліспаста |

| Отклоняющий блок | Блок, призначений для зміни |

| | Напрямку руху каната |

L ------------------------- + ----------------------- ----------------

Асоціація спріяє у наданні послуги у продаж лісоматеріалів: стовп телеграфний за вігіднімі ценам на Постійній Основі. Лесопродукция відмінної якості. Асоціація спріяє у наданні послуги у продаж лісоматеріалів:   стовп телеграфний   за вігіднімі ценам на Постійній Основі Завантажити: Система стандартів безпеки праці. Металеві щогли і башти радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки. ОСТ45.091.350-91
Завантажити: Система стандартів безпеки праці. Металеві щогли і башти радіопідприємств. Загальні вимоги безпеки. ОСТ45.091.350-91

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод