Заходи безпеки при проведенні робіт в колодязях

Основні вимоги охорони праці на підприємствах різних видів економічної діяльності, при проведенні робіт у водопровідних, каналізаційних і газових колодязях, в тому числі житлово-комунальному господарстві викладені в Галузевих правилах з охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства», затверджених постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 16 серпня 2002 року № 61

Основні вимоги охорони праці на підприємствах різних видів економічної діяльності, при проведенні робіт у водопровідних, каналізаційних і газових колодязях, в тому числі житлово-комунальному господарстві викладені в "Галузевих правилах з охорони праці під час експлуатації водопровідно-каналізаційного господарства», затверджених постановою Міністерства праці та соціального розвитку Російської Федерації від 16 серпня 2002 року № 61.

Обов'язок щодо забезпечення виконання вимог охорони праці лежить на роботодавця.

При виконанні робіт на мережах водопостачання та каналізації повинні враховуватися можливі специфічні небезпечні і шкідливі

виробничі фактори, а саме:

 • загазованість колодязів, камер, колекторів отруйними та вибухонебезпечними газами, що може призвести до вибуху, отруєння або опіків працівників;
 • можливість падіння в колодязі, камери, ємнісні споруди при спуску в них, а також отримання ударів при відкриванні та закриванні кришок люків;
 • падіння різних предметів у відкриті люки на працівників, які працюють в колодязях, камерах;
 • небезпека впливу потоків води на працівників, які працюють в колодязях, камерах і колекторах;
 • небезпека обвалення грунту при виконанні земляних робіт;
 • небезпека наїзду транспортних засобів при роботі на проїжджій частині вулиць;
 • підвищена вологість повітряного середовища при роботі в колодязях, камерах і колекторах;
 • біологічна небезпека при зіткненні зі стічними водами.

Роботи, пов'язані зі спуском працівників у колодязі, камери, резервуари, аварійно-регулюючі резервуари, насосні станції без примусової вентиляції, порожні напірні водоводи і каналізаційні колектори відносяться до розряду небезпечних, до яких висуваються додаткові (підвищені) вимоги безпеки праці та повинні проводитися за нарядом допуск на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Бригади, що виконують вищевказані роботи повинні бути забезпечені захисними засобами, необхідним інструментом, інвентарем, пристосуваннями, приладами та аптечкою першої долікарської допомоги.

Бригади повинні мати такі захисні засоби, пристосування і прилади:

а) газоаналізатори або газосігналізатори;
б) випробувані на міцність запобіжні пояси зі страхувальним канатом (страхувальної мотузкою), довжина якого повинна бути не менше ніж на 2 м більше відстані від поверхні землі до найбільш віддаленого робочого місця в колодязі, камері, споруді;
в) спеціальний одяг і спеціальне взуття;
г) захисні каски і жилети помаранчевого кольору зі світловідбиваючої смугою;
д) кисневі ізолюючі або шлангові протигази з довжиною шланга на два метри більше глибини колодязя, камери, споруди, але при цьому загальна довжина шланга не повинна перевищувати 12 м; якщо шланговий протигаз обладнаний пристроєм примусової подачі повітря, довжина шланга повинна відповідати довжині, зазначеної в паспорті;
е) акумуляторні ліхтарі;
ж) вентилятори з механічним або ручним приводом;
з) захисні огорожі і переносні знаки безпеки;
і) гачки для відкривання люків колодязів, камер;
к) штанги-вилки для відкривання засувок в колодязях;
л) штанги-ключі;
м) штанги для перевірки міцності скоб в колодязях, камерах і ємнісних спорудах;
н) лом;
о) переносні драбини.

При виконанні робіт, пов'язаних зі спуском в колодязі, камери і інші споруди, обов'язки членів бригади розподіляються наступним чином:

 • один з членів бригади виконує роботи в колодязі (камері, резервуарі і т.п.);
 • другий - за допомогою страхувальних засобів страхує працюючого і спостерігає за ним;
 • третій, який працює на поверхні, подає необхідні інструменти і матеріали працюючому в колодязі, при необхідності надає допомогу працюючому в колодязі і страхує, спостерігає за рухом транспорту і здійснює контроль за загазованістю в колодязі (камері, резервуарі і т.п.).

Забороняється відволікати цих працівників для виконання інших робіт до тих пір, поки що працює в колодязі (камері, резервуарі і т.п.) не вийде на поверхню.

У разі спуску в колодязь (камеру, резервуар і т.п.) декількох працівників кожен з них повинен страхуватися працівником, який перебуває на поверхні.

При виконанні робіт в колодязях, камерах і інших спорудах бригада зобов'язана:

а) перед виконанням робіт на проїжджій частині вулиць огородити місце проведення робіт відповідно до проекту виконання робіт, розробленим з урахуванням місцевих умов;
б) перед спуском в колодязь, камеру або споруду перевірити їх на загазованість повітряного середовища за допомогою газоаналізатора або газосигналізатора.

Спуск працівника в колодязь без перевірки на загазованість забороняється. Незалежно від результатів перевірки на загазованість спуск працівника в колодязь, камеру або резервуар без запобіжного пояса зі страхувальним канатом (мотузкою) і без газоаналізатора і газосигналізатора забороняється:

в) перевірити наявність і міцність скоб чи драбин для спуску в колодязь, камеру або споруду;
г) в процесі роботи в колодязі, камері або спорудженні постійно перевіряти повітряне середовище на загазованість за допомогою газоаналізатора або газосигналізатора.

При виявленні газу в колодязі, камері або спорудженні необхідно вжити заходів щодо його видалення шляхом природного або примусового вентилювання. Водопровідний колодязь може бути звільнений від газу шляхом заповнення його водою з знаходиться в ній пожежного гідранта.

Забороняється видалення газу шляхом випалювання.

Якщо газ з колодязя, камери або ємнісного споруди не видаляється або йде його надходження, спуск працівника в колодязь, камеру або споруду і роботу в ньому дозволяється проводити тільки в шланговому протигазі, зі шлангом, що виходять на поверхню колодязя або камери і застосуванням спеціального інструменту. Тривалість роботи в цьому випадку без перерви дозволяється не більше 10 хвилин.

При виникненні умов, які загрожують життю та здоров'ю працівників, наприклад, небезпека обвалу будівельних конструкцій, стін траншей, котлованів, затоплення, виділення шкідливих газів і ін., Роботи в цих місцях слід негайно припинити. Керівнику (відповідальному виконавцю) вивести працівників з небезпечної зони. Повідомити про те, що трапилося особі, що видавав наряд-допуск для прийняття рішення про можливість продовження робіт.

Для відпрацювання практичних навичок безпечної роботи в колодязях і траншеях роботодавцю слід обладнати спеціальні навчально-тренувальні полігони.

Під час виконання земляних та робіт, пов'язаних з розміщенням робочих місць у виїмках і траншеях слід керуватися державними будівельними нормами і правилами РФ СНиП 12-04-2002 «Безпека праці в будівництві. Частина 2. Будівельне виробництво ».

Під час виконання земляних та інших робіт, пов'язаних з розміщенням робочих місць у виїмках і траншеях, необхідно передбачати заходи щодо попередження впливу на працівників наступних небезпечних і шкідливих виробничих факторів, пов'язаних з характером роботи:

 • обвалюються гірські породи (грунти);
 • падаючі предмети (шматки породи);
 • рухомі машини і їх робочі органи, а також пересуваються ними предмети;
 • розташування робочого місця поблизу перепаду по висоті 1,3 м і більше;
 • підвищена напруга в електричному ланцюзі, замикання якого може відбутися через тіло людини;
 • хімічні небезпечні і шкідливі виробничі фактори.

При наявності вище перерахованих небезпечних і шкідливих виробничих факторів, безпеку земляних робіт повинна бути забезпечена на основі виконання містяться в організаційно-технологічної документації (ПОБ, ПВР та ін.) Наступних рішень з охорони праці:

 • визначення безпечної крутизни незакріплених укосів котлованів, траншей (далі - виїмки) з урахуванням навантаження від машин і грунту;
 • визначення конструкції кріплення стінок котлованів і траншей;
 • вибір типів машин, що застосовуються для розробки грунту і місць їх установки;
 • додаткові заходи щодо контролю і забезпечення стійкості укосів у зв'язку з сезонними змінами;
 • визначення місць установки і типів огорож котлованів і траншей, а також сходів для спуску працівників до місця робіт.

З метою виключення розмиву грунту, утворення обвалів, обвалення стінок виїмок в місцях виконання земляних робіт до їх початку необхідно забезпечити відведення поверхневих і підземних вод.

При розміщенні робочих місць у виїмках їх розміри, прийняті в проекті, повинні забезпечувати розміщення конструкцій, обладнання, оснащення, а також проходи на робочих місцях і до робочих місць шириною у просвіті не менше 0,6 м, а на робочих місцях - також необхідний простір в зоні робіт.

Виїмки, що розробляються на вулицях, проїздах, у дворах населених пунктів, а також в інших місцях можливого знаходження людей, повинні бути огороджені захисними огородженнями з урахуванням вимог державних стандартів. На огорожі необхідно встановлювати попереджувальні написи, а в нічний час - сигнальне освітлення.

Для проходу на робочі місця в виїмки слід встановлювати трапи або маршові сходи шириною не менше 0,6 м з огорожами або приставні сходи (дерев'яні - довжиною не більше 5 м).

Виробництво робіт, пов'язаних з перебуванням працівників у виїмках з вертикальними стінками без кріплення в піщаних, пилувато-глинистих і талих грунтах вище рівня грунтових вод і при відсутності поблизу підземних споруд, допускається при їх глибині не більше, м:

 • 1,0 - в неслежавшіхся насипних і природної будови піщаних грунтах;
 • 1,25 - в супісках;
 • 1,5 - в суглинках і глинах.

При середньодобовій температурі повітря нижче мінус 2 ° C допускається збільшення максимальної глибини вертикальних стінок виїмок в мерзлих грунтах, крім сипкомерзлих, в порівнянні з установленою на величину глибини промерзання грунту, але не більше ніж до 2 м.

Виробництво робіт, пов'язаних з перебуванням працівників у виїмках з укосами без укріплення в насипних, піщаних і пилувато-глинистих ґрунтах вище рівня ґрунтових вод (з урахуванням капілярного підняття) або грунтах, осушених за допомогою штучного водозниження, допускається при глибині виїмки і крутизні схилів, зазначених в п.5.2.6 СНиП 12-04-2002.

Конструкція кріплення вертикальних стінок виїмок глибиною до 3 м в грунтах природної вологості повинна бути, як правило, виконана за типовими проектами. При більшій глибині, а також складних гідрогеологічних умовах кріплення повинне бути виконане за індивідуальним проектом.

При установці кріплень верхня частина їх повинна виступати над бровкою виїмки не менше ніж на 15 см.

Перед допуском працівників у виїмки глибиною понад 1,3 м відповідальною особою має бути перевірено стан укосів, а також надійність кріплення стінок виїмки.

Валуни і камені, а також відшарування грунту, виявлені на схилах, повинні бути видалені.

Допуск працівників у виїмки з укосами, що зазнали зволоження, дозволяється тільки після ретельного огляду особою, відповідальною за забезпечення безпеки виробництва робіт, стан грунту укосів і обвалення нестійкого грунту в місцях, де виявлені «козирки» або тріщини (відшарування).

Виїмки, розроблені в зимовий час, при настанні відлиги повинні бути оглянуті, а за результатами огляду повинні бути вжиті заходи до забезпечення стійкості укосів і кріплень.

Розробка роторними і траншейними екскаваторами в зв'язкових грунтах (суглинках і глинах) виїмок з вертикальними стінками без кріплення допускається на глибину не більше 3 м. У місцях, де потрібно перебування працівників, повинні влаштовуватися кріплення або розроблятися укоси.

Під час вилучення ґрунту з виїмок за допомогою цебер необхідно влаштовувати захисні навіси-козирки для захисту працюючих у виїмці.

При виникненні нестандартних ситуацій звертайтеся за телефонами:

ФГКУ "2ОФПС МНС Росії по Ярославській області" 01; з сот.-01 * Поліція 02; з сот.-02 * Оперативний черговий ЕДДС г.Рибінска 8-4855-29-01-12 Оперативний черговий Рибінського муніципального району 8-8455-28-01-91 Стільниковий зв'язок - служб порятунку 112 Швидка медична допомога 03; з сот-003 або 03 *

Рибінска 8-4855-29-01-12 Оперативний черговий Рибінського муніципального району 8-8455-28-01-91 Стільниковий зв'язок - служб порятунку 112 Швидка медична допомога 03; з сот-003 або 03 *

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод