Засоби захисту працюючих: Загальні положення

згідно  Закону Республіки Білорусь від 23 згідно Закону Республіки Білорусь від 23.06.2008 № 356-З «Про охорону праці» (далі - Закон) під засобами індивідуального та колективного захисту розуміються технічні засоби, призначені для запобігання або зменшення впливу на працюючих шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а також для захисту від забруднення і при роботі в несприятливих температурних умовах.

За статтею 9 «Право працюючого на охорону праці» Закону хто працює, має право на отримання від роботодавця достовірної інформації про засоби захисту від впливу шкідливих і (або) небезпечних виробничих факторів, а працівник також має право на забезпечення необхідними засобами колективного та індивідуального захисту, на відмову від виконання дорученої роботи у разі ненадання йому засобів індивідуального захисту , що безпосередньо забезпечують безпеку праці.

Типовий перелік засобів індивідуального захисту, що безпосередньо забезпечують безпеку праці , Затверджений постановою Міністерства праці Республіки Білорусь від 19.04.2000 № 65.

За статтею 13 «Обов'язки роботодавця щодо забезпечення охорони праці» Закону роботодавець зобов'язаний забезпечувати ефективну експлуатацію засобів індивідуального та колективного захисту, інформувати працюючих про належних засобах індивідуального захисту, а наймач також зобов'язаний надавати працівникам, зайнятим на виробництві зі шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або виконуваних в несприятливих температурних умовах, спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші необхідні засоби індивідуального захисту, змиваючі і знешкоджують кошти в соо тветствіі з встановленими нормами; не допускати до роботи (відстороняти від роботи) у відповідний день (зміну) працює, що не використовує необхідні засоби індивідуального захисту, що забезпечують безпеку праці

За статтею 14 «Права роботодавця в галузі охорони праці» Закону роботодавець має право вимагати від працюючих дотримання законодавства про охорону праці (в тому числі в частині, що стосується засобів захисту).

За статтею 15 «Обов'язки працюючого в галузі охорони праці» Закону працюючий зобов'язаний використовувати і правильно застосовувати засоби індивідуального та колективного захисту, а працівник також зобов'язаний в разі відсутності засобів індивідуального захисту негайно повідомляти про це безпосереднього керівника; сприяти і співпрацювати з наймачем у справі забезпечення здорових і безпечних умов праці, негайно сповіщати свого безпосереднього керівника або іншу посадову особу наймача про несправності засобів захисту.

Згідно зі статтею 22 «Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту, змивають і знешкоджувальними засобами» Закону забезпечення працівників, зайнятих на роботах з шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, а також на роботах, пов'язаних із забрудненням або здійснюваних у несприятливих температурних умовах, засобами індивідуального захисту, змивають і знешкоджувальними засобами здійснюється за нормами і в порядку, що визначаються Урядом Республіки Білорусь або уповноваженим ним органом. В даний час в республіці діють Інструкція про порядок забезпечення працівників засобами індивідуального захисту (Постанова Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 30.12.2008 № 209) та Постанова Міністерства праці та соціального захисту Республіки Білорусь від 30.12.2008 № 208 "Про норми і порядок забезпечення працівників змивають і знешкоджувальними засобами" .

Які працюють за цивільно-правовими договорами забезпечуються з редство індивідуального захисту, змивають і знешкоджувальними засобами відповідно до даних договорами.

Застосовувані засоби індивідуального захисту, в тому числі іноземного виробництва, повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством Республіки Білорусь для даних засобів індивідуального захисту, і забезпечувати безпечні умови праці працюючих. Зокрема в даний час діє Перелік продукції, послуг, персоналу та інших об'єктів оцінки відповідності, які підлягають обов'язковому підтвердженню відповідності в Республіці Білорусь (постанова Державного комітету по стандартизації Республіки Білорусь від 16.12.2008 № 60).

Класифікація засобів захисту

Засоби захисту працюючих в залежності від характеру їх застосування підрозділяють на дві категорії:

1) засоби колективного захисту;

2) засоби індивідуального захисту.

1) Засоби колективного захисту в залежності від призначення підрозділяють на класи:

 • засоби нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць (від підвищеного або зниженого барометричного тиску і його різкої зміни, підвищеної або низької вологості повітря, підвищеної або зниженої іонізації повітря, підвищеної або зниженої концентрації кисню в повітрі, підвищеної концентрації шкідливих аерозолів в повітрі);
 • засоби нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць (зниженої яскравості, відсутності або недостатньої кількості природного світла, зниженої видимості, дискомфортною або сліпучої блескости, підвищеної пульсації світлового потоку, зниженого індексу передачі кольору);
 • засоби захисту від підвищеного рівня іонізуючого випромінювання здійснюватиме;
 • засоби захисту від підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеного рівня електромагнітних випромінювань;
 • засоби захисту від підвищеної напруженості магнітних і електричних полів;
 • засоби захисту від підвищеного рівня лазерного випромінювання;
 • засоби захисту від підвищеного рівня шуму;
 • засоби захисту від підвищеного рівня вібрації (загальної та локальної);
 • засоби захисту від підвищеного рівня ультразвуку;
 • засоби захисту від підвищеного рівня інфразвукових коливань;
 • засоби захисту від ураження електричним струмом;
 • засоби захисту від підвищеного рівня статичної електрики;
 • засоби захисту від підвищених або знижених температур поверхонь обладнання, матеріалів, заготовок;
 • засоби захисту від підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів;
 • засоби захисту від впливу механічних факторів (рухомих машин і механізмів; рухомих частин виробничого обладнання та інструментів; переміщаються виробів, заготовок, матеріалів; порушення цілісності конструкцій; обрушуються гірських порід; сипучих матеріалів; падаючих з висоти предметів; гострих кромок і шорсткостей поверхонь заготовок, інструментів і обладнання; гострих кутів);
 • засоби захисту від впливу хімічних чинників;
 • засоби захисту від впливу біологічних факторів;
 • засоби захисту від падіння з висоти.

2) Засоби індивідуального захисту в залежності від призначення підрозділяють на класи:

 • костюми ізолюючі;
 • засоби захисту органів дихання;
 • одяг спеціальний захисний;
 • засоби захисту ніг;
 • засоби захисту рук;
 • засоби захисту голови;
 • засоби захисту особи;
 • засоби захисту очей;
 • засоби захисту органів слуху;
 • засоби захисту від падіння з висоти та інші запобіжні засоби;
 • засоби дерматологічні захисні;
 • засоби захисту комплексні.

В цілому, засоби захисту працюючих повинні забезпечувати запобігання або зменшення дії небезпечних і шкідливих виробничих факторів; відповідати вимогам технічної естетики і ергономіки. Засоби захисту не повинні бути джерелом небезпечних і шкідливих виробничих факторів.

Вибір конкретного типу засоби захисту працюючих повинен здійснюватися з урахуванням вимог безпеки для даного процесу або виду робіт, в залежності від конкретного небезпечного і шкідливого виробничого фактора або від конструктивних особливостей самих засобів захисту.

Засоби індивідуального захисту слід застосовувати в тих випадках, коли безпека робіт не може бути забезпечена конструкцією обладнання, організацією виробничих процесів, архітектурно-планувальними рішеннями та засобами колективного захисту. Вони не повинні змінювати своїх властивостей при їх прання, хімчистки і знезараженні і повинні проходити оцінку з захисним, фізіолого-гігієнічним та експлуатаційним показниками. Вимоги до маркування засобів індивідуального захисту повинні відповідати ГОСТ 12.4.115 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги до маркування »і стандартам на маркування на конкретні види засобів індивідуального захисту. Засоби індивідуального захисту повинні мати інструкцію із зазначенням призначення й строку служби виробу, правил його експлуатації та зберігання.

Засоби колективного захисту працюючих конструктивно повинні бути з'єднані з виробничим обладнанням або його елементами керування таким чином, щоб, в разі необхідності, виникла примусова дія засобу захисту. Допускається використовувати засоби колективного захисту як елементи керування для включення й виключення виробничого обладнання. Засоби колективного захисту працюючих повинні бути розташовані на виробничому обладнанні або на робочому місці таким чином, щоб постійно забезпечувалась можливість контролю його роботи, а також безпечного відходу і ремонту.

Розглянемо основні види засобів захисту працюючих з відповідною більш детальною інформацією про них. А почнемо з засобів колективного захисту.

До засобів нормалізації повітряного середовища виробничих приміщень і робочих місць для апаратного забезпечення для:

 • підтримки нормованого розміру барометричного тиску;
 • вентиляції та очищення повітря;
 • кондиціонування повітря;
 • локалізації шкідливих чинників;
 • опалення;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дезодорації повітря.

До засобів нормалізації освітлення виробничих приміщень і робочих місць відносяться:

 • джерела світла;
 • освітлювальні прилади;
 • світлові прорізи;
 • світлозахисні пристрої;
 • світлофільтри.

До засобів захисту від підвищеного рівня іонізуючих випромінювань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • попереджувальні пристрої;
 • герметизуючі пристрої;
 • захисні покриття;
 • пристрою уловлювання та очищення повітря і рідин;
 • засоби дезактивації;
 • пристрою автоматичного контролю;
 • пульта дистанційного управління;
 • засоби захисту при транспортуванні і тимчасовому зберіганні радіоактивних речовин;
 • знаки безпеки;
 • ємності радіоактивних відходів.

До засобів захисту від підвищеного рівня інфрачервоних випромінювань відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • герметизуючі;
 • теплоізолюючі;
 • вентиляційні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеного або зниженого рівня ультрафіолетових випромінювань відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • для вентиляції повітря;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеного рівня електромагнітних випромінювань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • захисні покриття;
 • герметизуючі пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • пульта дистанційного управління;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеної напруженості магнітних і електричних полів відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • захисні заземлення;
 • ізолюючі пристрої і покриття;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеного рівня лазерного випромінювання відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • запобіжні пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • пульта дистанційного управління;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеного рівня шуму відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • звукоізолюючі, звукопоглинальні;
 • глушники шуму;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

До засобів захисту від підвищеного рівня вібрації відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • виброизолирующие, виброгасящие і вібропоглинаючі;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

До засобів захисту від підвищеного рівня ультразвуку для апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • звукоізолюючі, звукопоглинальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • дистанційного керування.

До засобів захисту від підвищеного рівня інфразвукових коливань відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від ураження електричним струмом відносяться:

 • огороджувальні пристрої;
 • пристрої автоматичного контролю і сигналізації;
 • ізолюючі пристрої і покриття;
 • пристрою захисного заземлення та занулення;
 • пристрої автоматичного відключення;
 • пристрою вирівнювання потенціалів і зниження напруги;
 • пульта дистанційного управління;
 • запобіжні пристрої;
 • громовідводи і розрядники;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від підвищеного рівня статичної електрики відносяться:

 • заземлюючих пристроїв;
 • нейтралізатори;
 • зволожуючі пристрої;
 • антиелектростатичних речовини;
 • екранують пристрої.

До засобів захисту від знижених або підвищених температур поверхонь обладнання, матеріалів і заготовок для апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • термоизолирующие;
 • дистанційного керування.

До засобів захисту від підвищених або знижених температур повітря і температурних перепадів апаратного забезпечення:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • термоизолирующие;
 • дистанційного керування;
 • для радіаційного обігріву та охолодження.

До засобів захисту від впливу механічних факторів відносяться пристрої:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • запобіжні;
 • дистанційного керування;
 • гальмівні;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від впливу хімічних чинників належать пристрої:

 • огороджувальні;
 • автоматичного контролю і сигналізації;
 • герметизуючі;
 • для вентиляції та очищення повітря;
 • для видалення токсичних речовин;
 • дистанційного керування;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від впливу біологічних факторів відносяться:

 • обладнання та препарати для дезінфекції, дезінсекції, стерилізації, дератизації;
 • огороджувальні пристрої;
 • герметизуючі пристрої;
 • пристрою для вентиляції та очищення повітря;
 • знаки безпеки.

До засобів захисту від падіння з висоти належать:

 • огорожі;
 • захисні сітки;
 • знаки безпеки.

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод