Пожежна безпека

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про цивільний захист» від 11 квітня 2014 р № 188-V, Наказом (розпорядженням) МВС РК від «16» вересня 2015 р № 777 «Правила навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки», правил пожежної безпеки, затверджених Постановою Уряду від 09 жовтня 2014 року №1077, Технічного регламенту «Загальні вимоги до пожежної безпеки» від 16 січня 2009 року № 14 пропонуємо Вам:  ♦ провести навчання з пожежної безпеки Ваших співробітників по 24-ти годинний Програмі перевірки знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму для керівників організацій, відповідальних за пожежну безпеку і проведення протипожежного інструктажу, затвердженою керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка (додаток №5 до  правилами  навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки) і пакетом необхідної нормативно-технічної документації;  ♦ провести навчання з пожежної безпеки Ваших співробітників по 10-ти годинний Програмі перевірки знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму для працівників, які здійснюють пожежонебезпечні роботи, затвердженої керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка (додаток №5 до  правилами  навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки) і пакетом необхідної нормативно-технічної документації

Відповідно до Закону Республіки Казахстан «Про цивільний захист» від 11 квітня 2014 р № 188-V, Наказом (розпорядженням) МВС РК від «16» вересня 2015 р № 777 «Правила навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки», правил пожежної безпеки, затверджених Постановою Уряду від 09 жовтня 2014 року №1077, Технічного регламенту «Загальні вимоги до пожежної безпеки» від 16 січня 2009 року № 14 пропонуємо Вам:

♦ провести навчання з пожежної безпеки Ваших співробітників по 24-ти годинний Програмі перевірки знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму для керівників організацій, відповідальних за пожежну безпеку і проведення протипожежного інструктажу, затвердженою керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка (додаток №5 до правилами навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки) і пакетом необхідної нормативно-технічної документації;

♦ провести навчання з пожежної безпеки Ваших співробітників по 10-ти годинний Програмі перевірки знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму для працівників, які здійснюють пожежонебезпечні роботи, затвердженої керівником ТОВ «Центр ВІД і ПБ» у вигляді семінарських занять з видачею посвідчень встановленого зразка (додаток №5 до правилами навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки) і пакетом необхідної нормативно-технічної документації.

При навчанні понад 5-людина передбачені знижки !!!

Для прийняття рішення по навчанню Ваших співробітників з пожежної безпеки пропонуємо ознайомитися з основними положеннями законодавчих актів

ВИЛУЧЕННЯ з Наказу (розпорядження) МВС РК від «16» вересня 2014 р № 777

Правила навчання працівників організацій та населення заходам пожежної безпеки і вимоги до змісту навчальних програм з навчання заходам пожежної безпеки

Навчання працівників організацій заходам пожежної безпеки

2. Навчання працівників в організаціях здійснюється у вигляді протипожежного інструктажу і пожежно-технічного мінімуму.

3. Протипожежний інструктаж проводиться в організаціях з метою доведення до працівників основних вимог пожежної безпеки, вивчення пожежної небезпеки технологічних процесів виробництв та обладнання, засобів протипожежного захисту, а також їх дій в разі виникнення пожежі.

5. Протипожежний інструктаж проводиться особою відповідальною за пожежну безпеку, з числа працівників організації, по Типовий програмою протипожежного інструктажу (далі - Програма), згідно з додатком 1 до цих Правил.

При проведенні протипожежного інструктажу враховується специфіка діяльності організації.

6.Протівопожарний інструктаж містить у собі ознайомлення працівників організацій до вимог статті 61 Закону Республіки Казахстан «Про Цивільну захисту» (далі - Закон).

7. За характером і часом проведення, протипожежний інструктаж поділяється на: вступний, первинний, повторний, позаплановий та цільовий.

8. Програми проведення вступного, первинного, повторного, позапланового та цільового протипожежних інструктажів, пожежно-технічного мінімуму затверджується керівником організації.

9. Про проведення вступного, первинного, повторного, позапланового, цільового протипожежних інструктажів робиться запис в журналі обліку проведення інструктажів з пожежної безпеки, згідно з додатком 2 до цих Правил.

10. Вступний протипожежний інструктаж проводиться:

1) з усіма, знову прийнятими працівниками, незалежно від їх освіти, стажу роботи за професією (посадою);

2) з сезонними працівниками;

3) з учнями та студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.

11. Вступний та первинний протипожежні інструктажі проводяться за програмою з урахуванням вимог статті 61 Закону.

12. Вступний протипожежний інструктаж закінчується перевіркою придбаних працівником навичок і знань дотримання протипожежного режиму, встановленого в організації, практичної тренуванням дій при виникненні пожежі і перевіркою знань засобів пожежогасіння та систем протипожежного захисту.

13. Особи, які не пройшли вступний інструктаж, до виконання службових обов'язків не допускаються.

14. Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці на виробничих об'єктах, об'єктах зберігання та торгівлі, а також об'єктах з масовим перебуванням людей.

15. Первинний протипожежний інструктаж проводиться:

1) з усіма знову прийнятими працівниками;

2) перекладаються з одного підрозділу в інший;

3) з працівниками, які виконують нову для них роботу, приїздить у відрядження, тимчасовими працівниками, у разі переміщення;

4) з сезонними працівниками;

5) з фахівцями будівельної галузі, які виконують будівельно-монтажні роботи на території організації;

6) з учнями та студентами, які прибули на виробниче навчання або практику.

16. Первинний протипожежний інструктаж проводять з кожним працівником індивідуально з практичним показом і відпрацюванням умінь користуватися первинними засобами пожежогасіння, дій при виникненні пожежі, правил евакуації, надання допомоги постраждалим, а також з групою осіб, які обслуговують однотипне обладнання та в межах загального робочого місця.

17. Повторний протипожежний інструктаж проводиться відповідно до графіка проведення занять, затвердженим керівником організації з періодичністю:

1) на об'єктах освіти, охорони здоров'я і соціального
забезпечення - не рідше одного разу на півріччя;

2) на виробничих об'єктах, об'єктах зберігання та торгівлі, об'єктах з масовим перебуванням людей - один раз на рік;

3) в громадських будівлях, що не відносяться до об'єктів з масовим перебуванням людей - один раз на 2 роки.

20. Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться:

1) при зміні технологічного процесу виробництва, заміні або модернізації устаткування, інструментів, вихідної сировини, матеріалів;

2) при порушенні працівниками організації вимог пожежної безпеки, які могли привести або привели до пожежі;

3) для додаткового вивчення заходів пожежної безпеки за приписом (акта про результати перевірки) посадових осіб державного контролю в галузі пожежної безпеки при виявленні ними недостатніх знань у працівників організацій, в ході пожежно-технічного обстеження організації;

4) під час вступу інформаційних матеріалів про пожежі, що сталися на аналогічних виробництвах, будівлях і спорудах;

5) при встановленні фактів незадовільного знання працівниками організацій вимог пожежної безпеки.

21. Зміст позапланового протипожежного інструктажу визначаються в кожному конкретному випадку залежно від причин і обставин, що викликали необхідність його проведення.

22. Цільовий протипожежний інструктаж проводиться:

1) при виконанні разових робіт, пов'язаних з підвищеною пожежною небезпекою і іншими вогневими роботами (роботою із застосуванням відкритого вогню, з іскроутворенням, нагріванням обладнання, інструменту, матеріалів до температури, при якій може статися запалення (самозаймання) газоповітряної, пароповітряної і пилоповітряної сумішей, інших горючих речовин (електро- і газозварювання, бензорезка, роботи з використанням паяльних ламп, факелів, пальників, варіння бітуму і роботи з виділенням тепла і іскор);

2) при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

3) при виконанні робіт, на які оформляється наряд-допуск, при виробництві вогневих робіт у вибухонебезпечних виробництвах;

4) при проведенні екскурсій в організаціях і виробництвах;

5) при підготовці в організації заходів з масовим перебуванням людей.

25. Навчанню пожежно-технічного мінімуму в обсязі знань вимог нормативних правових актів, в області пожежної безпеки, в частині протипожежного режиму, пожежної небезпеки технологічного процесу і виробництва організації, а також прийомів і дій при виникненні пожежі в організації, що дозволяють виробити практичні навички щодо попередження пожежі, рятування життя, здоров'я людей та майна під час пожежі, в обов'язковому порядку підлягають особи, перелік яких наведено нижче в додатку 3 до цих Правил:

 • Керівники та особи, відповідальні за пожежну безпеку.
 • Працівники виробничих об'єктів і об'єктів зберігання з категоріями виробництва по вибухопожежної і пожежної небезпеки А, Б, В, об'єктів з масовим перебуванням людей.
 • Працівники, які виконують газоелектрозварювальні, бензорезка, роботи з використанням паяльних ламп, факелів, пальників, варіння бітуму і роботи з виділенням тепла і іскор.
 • Працівники, які здійснюють пожежонебезпечні роботи (з клеями, мастиками, бітумами, полімерними та іншими горючими речовинами і матеріалами, газозварювальні роботи, електрозварювальні роботи, різання металу, паяльні роботи та інші пожежонебезпечні роботи).
 • Працівники сільськогосподарських організацій.
 • Педагогічні працівники.
 • Електрики.
 • Працівники, які здійснюють охорону організацій, за винятком охоронців приватних охоронних організацій.
 • Працівники автозаправних станцій.

26. Навчання пожежно-технічного мінімуму керівників, фахівців і працівників організацій, незалежно від напрямку діяльності, проводиться протягом місяця після прийому на роботу і з подальшою періодичністю не рідше одного разу на три роки з дня останнього навчання, а керівників, фахівців і працівників організацій , пов'язаних з вибухопожежонебезпечних виробництвом, один раз на рік.

27. Навчання пожежно-технічного мінімуму проводиться як з відривом, так і без відриву від виробництва.

28. Навчання пожежно-технічного мінімуму в навчальних центрах, з відривом від виробництва проходять:

1) керівники та особи, відповідальні за пожежну безпеку;

2) працівники виробничих об'єктів і об'єктів зберігання з категоріями виробництва по вибухопожежної і пожежної небезпеки А, Б, В, об'єктів з масовим перебуванням людей;

3) працівники, які виконують газоелектрозварювальні, бензорезка, роботи з використанням паяльних ламп, факелів, пальників, варіння бітуму і роботи з виділенням тепла і іскор;

29. Навчання пожежно-технічного мінімуму без відриву від виробництва проходять:

1) працівники, які здійснюють пожежонебезпечні роботи (з клеями, мастиками, бітумами, полімерними та іншими горючими речовинами і матеріалами, газозварювальні роботи, електрозварювальні роботи, різання металу, паяльні роботи та інші пожежонебезпечні роботи);

2) працівники сільськогосподарських організацій;

3) педагогічні працівники;

4) електрики;

5) працівники, які здійснюють охорону організацій, за винятком охоронців приватних охоронних організацій;

6) працівники автозаправних станцій.

32. Після закінчення навчання пожежно-технічного мінімуму кваліфікаційною комісією складається не менше ніж з трьох осіб проводиться перевірка знань вимог пожежної безпеки, склад якої визначається керівником організації або навчального центру.

33. До складу кваліфікаційних комісій, що здійснюють перевірку знань працівників, які пройшли навчання з відривом від виробництва включається державний інспектор з державного контролю в галузі пожежної безпеки за погодженням з територіальним підрозділом відомства уповноваженого органу в сфері цивільного захисту.

34. Після закінчення іспиту протокол засідання кваліфікаційної комісії з перевірки знань з пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму, складений за результатами тестування і (або) усного іспиту, підписують члени кваліфікаційної комісії, за формою згідно з додатком 5 до цих Правил.

35. Особам, що успішно склали іспити, видається посвідчення з перевірки знань в галузі пожежної безпеки в обсязі пожежно-технічного мінімуму, підписана керівником навчального центру, за формою згідно з додатком 6 до цих Правил.

36. Особа, яка не склала іспит, здають його повторно не пізніше одного місяця з дня проведення кваліфікаційного іспиту, за результатами якого особу було визнано не пройшли іспит. До повторної перевірки працівник до самостійної роботи не допускається.

Новости

Цена гидроизоляции крыши
Во-1-х, этот комплекс действий защищает сооружение от разрушительного воздействия осадков. Без гидроизоляции в строении возникают протечки (а гидроизолирующее покрытие держит воду даже при резких перепадах

Гидроизоляция пола в ванной
Процесс выполнения гидроизоляции Гидроизоляционный раствор следует наносить в 2 этапа: первый слой раствора следует нанести на пол, а через 4-6 часов второй . Как правило, выполняется она специальными

Гидроизоляционная пленка для кровли
Основные разновидности пленочных гидроизоляционных материалов Для защиты крыши от негативного воздействия влаги, могут применяться следующие виды материалов: Именно мембраны считаются оптимальным выбором

Гидроизоляция пола перед стяжкой
В повседневной жизни рано или поздно все сталкиваются с «несанкционированным» проникновением воды из или в помещения проживания. Мы топим, нас топят, или в своем доме на первом этаже появляются непредусмотренные

Гидроизоляционная пленка: Что это, какие бывают пленки, инструкция по монтажу, цены за рулон
Гидроизоляционная пленка – это материал, который используется для защиты здания от влаги, конденсата и атмосферных осадков. Позволяет существенно продлить эксплуатацию не только здания, но и его основных

Организация кровельного пирога - пароизоляция, утепление, гидроизоляция кровли
Принципиально увидеть, что, беря во внимание подобные тенденции, строй компании сразу строят новые дома с мансардой жилого плана, но и обладатели уже построенных особняков также хотят переоборудовать

Обмазочная гидроизоляция для бетона: виды, требование и применение
Задачей строительства является не просто построить здание, но и защитить поверхности от проникновения воды. Фундамент, подвал, полы, крыша всегда соприкасаются с водой. Защиты требуют не только места,

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях

Мастика гидроизоляционная: история появления, многообразие видов
Нет необходимости говорить, что гидроизоляция продлевает срок эксплуатации конструктивных элементов зданий и сооружений. Видов защиты от проникновения влаги большое количество. Нас же в этой статье

Гидроизоляция стен от фундамента: материалы, правила
Так как фундамент является основой всего дома, то особое внимание необходимо уделить его гидроизоляции. Она будет надежно защищать строение от попадания внутрь как грунтовых вод, так и поверхностных вод